Навчальна програма дисципліни «Методика викла­дання медичної психології»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ДИСЦИПЛІНИ
«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»
(для магістрів)
Скачать в формате .doc