Резюме

Федосова Л.О.

ОСВІТА
1991-1995 Бєлгородський державний педагогічний університет ім. М.С.Ольминського, педагогіка та методика початкової освіти
1996 Харківський інститут удосконалення лікарів, спеціалізація «Медична психологія»
1998-2000 Інститут післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди, менеджмент організацій, психологія
2000-2004 Аспірантура Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, спеціальність «загальна психологія та історія психології»
2005-2006 Докторантура Міжрегіональної Академії управління персоналом,
здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі психології
2007-Т.Ч. Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України, лабораторія психології навчання, науковий кореспондент
2009 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, ТУ «Межові психічні розлади в онтогенезі, сучасні методи їх лікування»
2011 Національий педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, підвищення кваліфікації в Інституті корекційної педагогіки та психології
2011 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, ТУ «Експертні питання у медичній психології»
2012 ПрАТ „ВНЗ „Міжрегіональна Академія управління персоналом”, підвищення кваліфікації в ПрАТ „ВНЗ „Міжрегіональна Академія управління персоналом”
2013 Присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук із спеціальності медична психологія
2016 Київський університет імені Бориса Грінченка, підвищення кваліфікації в післядипломної педагогічної освіти
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
1995-2001 Перша обласна спеціалізована психіатрична лікарня м.Ромни Сумської обл., психолог
• Експертиза по лінії військомату
• Судово-психологічна експертиза
• Діагностика та психокорекція в клініці
2001-2006 Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня №1, психолог
• Діагностика та психокорекція
2001 «Медичний оздоровчий центр», психолог
• Індивідуальна та групова корекція алкогольно залежних
2001-2005 Київський міський палац ветеранів, психолог
• Індивідуальне консультування людей похилого віку
• Групова психотерапія
2002-2004 Спільне Українсько-Нідерландське підприємство «Група 4 Секюрітас ЛТД», психолог
• Відбір та розміщення кадрів
• Тренінги з розвитку персоналу
2002-2003 Київський економічний бізнес-коледж, викладач психології менеджменту
2003-2006 Державна акціонерна холдінгова компанія «Артем», психолог
• Соціально-психологічні тренінги
2005-2006 Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів, м.Київ,
Практичний психолог, викладач психології
• Індивідуальне консультування інвалідів
• Групова психотерапія , соціально-психологічні тренінги
2005-2006 Міжрегіональна Академія управління персоналом, кафедра медичної психології та психокорекції, старший викладач
2006-Т.Ч. Заступник завідуючого кафедри медичної психології та психокорекції, доцент
2008-2011 Керівник Центру психологічної діагностики та консультування МАУП
2011-Т.Ч. Завідуюча Лабораторією практичної психології ІСНіС МАУП
ДОДАТКОВА ОСВІТА
1996 Харківський інститут удосконалення лікарів, спеціалізація «Медична психологія»
Курси підвищення кваліфікації в межах програми багатоетапного навчання при інституті Кататимно-імагінативної психотерапії на навчально-практичних семінарах:
1999 1) Вступ до основ символдрами, м.Львів
1999 2) Символдрама – інтенсивне відпрацювання основного ступеня, м.Харків
1999 3) Психотерапія психосоматичних та депресивних розладів, м.Харків
1999 4) Групова психотерапія та психотерапія пар, м.Харків
1999 5) Символдрама у роботі з дітьми та підлітками, м.Харків
1999 6) Психотерапія сексуальних розладів, м.Київ
2000 7) Символдрама –техніка середнього ступеня, м.Харків
2000 8) Символдрама –техніка середнього ступеня – асоціативний метод, м.Харків
2001 9) Символдрама –техніка вищого ступеня, м.Харків
2001 10) Голос як інструмент психотерапевтичного впливу, м.Київ
2001 Спеціалізація з патопсихології похилого віку на робочому місці медичного психолога в психоневрологічному диспансері м.Ромни
2001 Стажування на робочому місці психолога наркологічного відділення Першої обласної спеціалізованої психіатричної лікарні м.Ромни Сумської області
2001 Стажування у «Медичному оздоровчому центрі» на робочому місці психолога за методом Майорова Л.А. з реабілітації пацієнтів з синдромом алкогольної залежності
2002 Міжнародний семінар «Сімейна психотерапія: загальні та національні проблеми», м.Київ
2002 Навчально-практичний семінар з «Позитивної психотерапії, психосоматичної медицини та транскультуральної сімейної терапії», м.Київ
2002 Навчально-практичний семінар з тілесно-орієнтованої та танцювально-рухової психотерапії, м.Київ
2003 Міжнародний українсько-німецький семінар з тілесно-орієнтованої психотерапії, м.Київ
2004 Курс навчання по темі: «Психосоціальна реабілітація і мультидисциплінарний підхід у психіатрії», м.Київ
2005 Навчально-практичний семінар «Сексуальне здоров’я – 2005», м.Київ
2005 ІІ міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Простір Арт-терапії: модливості і перспективи»
2006 Українсько-голландський науково-практичний семінар «Актуальні питання дитячо-юнацької психіатрії», м.Київ
2007 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Когнітивні порушення при старінні»
2008 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Когнітивна діяльність при старінні»
2009 Національна медична академія післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика, ТУ «Межові психічні розлади в онтогенезі,сучасні методи їх лікування», м.Київ
2009 Перша науково-практична конференція з психодіагностики та психотерапії «ПСИКОН-2009»
2010 Київська міждисциплінарна науково-практична конференція «Анімалотерапія в системі реабілітації дітей з особливими потребами»
2010 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Дитяча психіатрія в Україні. Шляхи розвитку та європейської інтеграції» (Україно-голландський семінар з дитячої психіатрії)
2010 Третя науково-практична конференція з танцювально-рухової терапії «Танець з собою, з людиною, зі світом» (у якості тренера)
2010 Друга науково-практична конференція з психодіагностики та психотерапії «ПСИКОН-2010»
2011 Конференція «Психотерапія і психотерапевт у світі, що змінюється», присвячена 15-ій річниці Української Спілки Психотерапевтів
2011 Міжнародна науково-практична конференція за участю судових психіатрів і психологів з України та Ізраїлю «Сучасні проблеми судової психіатрії та шляхи міжнародної інтеграції»
2011 Перша Київська науково-практична конференція «Роль арт-терапії та художньої педагогіки у реабілітації людей з проблемами психічного здоров’я, особливостями розвитку та функціональними обмеженнями»
2011 Перша Київська науково-практична конференція «Роль арт-терапії та художньої педагогіки у реабілітації людей з проблемами психічного здоров’я, особливостями розвитку та функціональними обмеженнями»