Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Методика викла­дання медичної психології”

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З
ДИСЦИПЛІНИ
“МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”
(для магістрів)
Скачать в формате .doc