Статьи

1. «Формування психологічних механізмів захисту у осіб юнацького віку в умовах призову в армію»

Вісник Харківського національного університету імені Карамзіна «Психологія» — 2000. — №483. – С. 167-174.

2. «Знайомтесь: символдрама»

Символ и Драма. «Сцена психотерапевтического пространства» — 2000. — №1(1) – С.14-17.

3. «Хто говорить, що немає кохання…»

Вісті Роменщини. – 2001.- №14(12468) – С.3.

4. «Психологічні аспекти менеджменту охоронної діяльності»

Даючи світу почуття безпеки. — 2003. — №2 – С. 25-29.

5. «Організація соціально-психологічного супроводу професійного навчання в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів»

Методичний посібник з організації професійного навчання за робітничими професіями та його соціально-психологічного супроводу в умовах професійної реабілітації інвалідів. – Київ, 2006. – С.68-77.

6. «Нейропсихологічне дослідження жінок з галюцинаторно-маячним психозом»

«Архів психіатрії» (науково-практичний журнал Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України). – 2005. – Вип.4(43). – С. 173-174.

7. «Нейропсихологічний аналіз особливостей вищих психічних функцій у жінок, які страждають на галюцинаторно-маячні розлади»

«Психічне здоров’я» (міждисциплінарний науково-практичний журнал). – 2006. – Вип.1(10). – С. 25-28.

8. «Нейропсихологическое исследование в работе психолога в психиатрии»

Таврический журнал психиатрии. – 2006. – Вип.2 – С.34-38.

9. Федосова Л.А. Современные нейропсихологические исследования когнитивных нарушений при старении

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Когнітивні порушення при старінні». – Київ, 30-31 січня 2007 року. – С.71-72.

10. «Нейропсихологічне дослідження жінок з галюцинаторно-маячним психозом.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі психології (захист — 6 лютого 2007 року). – К, 2007. — 19 с.

11. «Нейропсихологічне дослідження жінок з галюцинаторно-маячним психозом»

Материалы научно-практической конференции с международным участием «Возрастная нейропсихология и нейропсихиатрия» 19 февраля 2007 года. – С. 93-96.

12. «Нейропсихологический подход к анализу высших психических функций у лиц старческого возраста»

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Когнітивна діяльність при старінні». – Київ, 29-30 січня 2008 року. – С.90-91.

Учебные программы и методические рекомендации:

13. Навчальна програма дисципліни «Судова психоло­гія» (для бакалаврів, спеціалістів)

К.: МАУП, 2002. — 16 с.

14. Навчальна програма дисципліни «Судова психіатрія» (для спеціалістів)

К.: МАУП, 2009. — 21 с.

15. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Методика викла­дання медичної психології”

К.: МАУП, 2007 — 41 с.

16. Навчальна програма дисципліни «Методика викла­дання медичної психології» (для магістрів)

К.: МАУП, 2007 — 16 с.

17. Навчальна програма дисципліни «Дитяча психологія та патопсихологія» (для бакалаврів, спеціалістів)

К.: МАУП, 2008. — 16 с.

18. Навчальна програма дисципліни «Прикладна психофізіологія та індивідуальний психотренінг» (для бакалаврів, спеціалістів спеціалізації «Менеджмент безпеки»)

К.: МАУП, 2008. — 16 с.

19. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Дитяча психологія та патопсихологія»

К.: МАУП, 2008 — 38 с.

20. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Прикладна психофізіологія та індивідуальний психотренінг» (для бакалаврів, спеціалістів спеціалізації «Менеджмент безпеки»)

К.: МАУП, 2008. — 38 с.

21. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Судова психоло­гія» (для бакалаврів, спеціалістів)

К.: МАУП, 2008. — 38 с.

22. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Судова психіатрія» (для бакалаврів, спеціалістів)

К.: МАУП, 2009. — 38 с.